Drie op een rij

Deze werkvorm heb ik uit Verbindend Vermogen van Marco Buschman. Het boek is een #1 management bestseller en in het boek beschrijft Marco een aantal werkvormen die verbinding met jezelf, met de ander, in een team en met de organisatie bevordert.

Deze activiteit bevordert:

  • Afspraken maken
  • Leiding geven (of juist niet)
  • In verbinding komen met elkaar

Drie op een rij
Deze werkvorm heeft als doel om te laten ervaren dat leiding geven of sturen niet altijd effectief is; de groep kan zelf veel sneller tot resultaat komen.

Uitleg werkvorm:
Ga met alle teamleden in één ruimte staan. Kijk allemaal rond en neem twee mensen in gedachten die ook binnen deze ruimte aanwezig zijn. Je hoeft ze niet persoonlijk te kennen, als je ze maar ziet staan. Als iedereen dat heeft gedaan is het tijd voor de vervolginstructie.

Instructie:

Ga op een plaats in de ruimte staan, zodat je door jullie drie posities een rechte lijn kunt trekken.

Die lijn wordt gevormd door:

Jij aan de ene kant;

Eén van de twee mensen die je in gedachten had staat in het midden (besluit wie van de twee jij in het midden wilt hebben);

En de derde persoon staat aan de andere kant van de lijn op gelijke afstand tot de middenpersoon als jouw afstand tot de middenpersoon.

Hoe je dit doet is aan jou.

Als iedereen de instructie snapt dan start de opdracht.

Aangezien iedereen tegelijk zijn doel probeert te bereiken ontstaat er chaos.

Dit kan een aantal minuten duren.

Geef het team de rust en de ruimte om te komen tot de eindpositie.

Als iedereen in de eindpositie staat; vraag dan eens naar de ervaringen van de teamleden.

  • Wie dacht dat het onmogelijk was?
  • Hoe betrokken was je?
  • Heb je gedacht over opgeven?
  • Hoe stimuleerden jullie elkaar?
  • Etc.

Tot slot stel je deze belangrijke vraag:

Hoeveel tijd denk je dat het je zou kosten om te komen tot de eindpositie als jij leiding zou geven aan dit proces? Dus als jij als leider ieder afzonderlijk zou moeten vertellen waar hij of zij zou moeten gaan staan.

Dus dat jij als leider via directe vragen en opdrachten een ieder afzonderlijk zou moeten vertellen wat de juiste plek is om te gaan staan. Daarvoor moet je van iedereen weten welke twee mensen  ze in gedachten hadden. Vervolgens ontstaat daar een ingewikkelde of zelfs bijna onmogelijke logistieke puzzel uit, die in je eentje lastig is op te lossen.

Doordat er parallel gebruik gemaakt wordt van ieders inzicht, posities en handelingen, is dit een mooie voorbeeld om de kracht van de groep aan te tonen.

verbindend-vermogen-marco-buschmanIn Verbinden Vermogen vind je nog veel meer waardevolle en verbindende oefeningen of werkvormen.

Je kunt het boek alleen bij managementboek bestellen.

>