Hoe niet effectieve patronen in teams doorbreken

Hoe kun je als trainer of teamcoach ineffectieve patronen die je tegenkomt in een team doorbreken en helpen om effectieve patronen te creëren?

In deze video laat ik middels de 101werkvormen cirkel zien hoe je dit succesvol kunt  doen. Trouwens, wat is de definitie van een team? Een team is een groep mensen; kinderen, jongeren of volwassenen die om welke reden dan ook door samen te werken meer bereiken dan wanneer ze alleen zouden zijn.


Kortom: laat het team middels werkvormen/ spelvormen steeds opnieuw hun valkuilen ervaren en reflecteren op hun gedrag. Omdat patronen hardnekkig kunnen zijn komt ‘het besluit’ om ‘het’ voortaan anders doen steeds opnieuw terug. In sommige teams verloopt dit proces sneller dan in andere teams.

Wanneer je het fysieke boek “De 101werkvormen Formule” hebt zul je misschien herkennen dat de cirkel gebaseerd is op de zogenaamde M.E.R.C.I. methode (Motiveren – Ervaren – Reflecteren – Committeren – Implementeren) alleen het verschil is dat ik hier inzoom op het inslijten van het besluit door steeds opnieuw te laten ervaren (Ervaren – Reflecteren – Committeren).

Als mens, als trainer, als teamcoach kan ik zelf ook vastzitten in patronen. Dit is de methode die ik hanteer. Ik weet dat het werkt doordat ik vele teams op deze manier heb mogen helpen.

Ik ben benieuwd naar jouw visie en ervaringen.

Wil je ze hieronder in het commentaarveld delen? Wil je de video delen op social media als je het waardevol vind?

>