Werkvorm: Jongleren met zijn allen – communicatie voor teams

Weet je dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt wat voor werkvorm je doet om de communicatie binnen een team duidelijk te krijgen?

Geef hen een opdracht om gezamenlijk uit te voeren en laat hen het zelf verder uitzoeken. Alles komt vanzelf naar boven.

Ik geef je één van mijn favorieten vandaag, de ‘group juggle’, oftewel: met zijn allen jongleren.

Communicatie werkvorm: Group Juggle

Deze werkvorm volgt perfect na een moment waarin het team heeft vastgesteld welke “waarden” er belangrijk voor hen zijn, of afspraken die ze met elkaar hebben gemaakt.

De Opdracht

Laat alle deelnemers in een kring staan, met een aantal voorwerpen- ballen, knuffels en andere gooibare voorwerpen- in het midden. Laat de groep een eerste waarde of afspraak kiezen die ze in hun brein (en lijf! dat is het mooie van een fysieke actie) willen verankeren.

Laat het voorwerp rondgaan. Degene die begint is altijd degene die eindigt. Elke deelnemer mag één keer het voorwerp in handen houden, en je mag alleen gooien naar iemand die niet naast je staat. Je mag nooit meer dan één voorwerp in bezit hebben. Iedere keer als je gooit, roep je de waarde, of afspraak.

Wanneer de groep het jongleren met één voorwerp onder de knie heeft, breng je het volgende voorwerp in, gekoppeld aan een andere waarde of afspraak.

Naast communicatie bevordert deze werkvorm:

  • Samenwerken
  • Afspraken maken
  • Luisteren naar elkaar

Instructie

Tijd: 15-30 minuten

Aantal deelnemers: Maximaal 20. Dit is al veel, als je goede interventies wilt doen, dus begin iets kleiner.

Benodigdheden: voldoende ruimte om in een kring te kunnen staan, en voldoende gooibare attributen. Balletjes, speelgoed, knuffels, zolang het maar niet breekbaar is of iets breekt als het er tegenaan wordt gegooid (een hoofd of een arm).

Opdrachtverloop

De groep moet een bepaalde routine bedenken om de opdracht juist uit te kunnen voeren. Zodra er een voorwerp bij komt, wordt de routine moeilijker. Je kunt hen zelf het aantal voorwerpen laten kiezen, waarvan zij denken dat ze tegelijk in de lucht kunnen worden gehouden.

De opdracht is dus mislukt als:

  • Een voorwerp op de grond valt
  • Iemand twee voorwerpen vasthoudt
  • Iemand gooit naar degene naast hem
  • Iemand voor de tweede keer een het voorwerp krijgt
  • Iemand het voorwerp niet heeft vastgehouden, voordat het terug is bij degene die begon met gooien.

De opdracht is afgerond op het moment dat jij hem afrondt, of dat de groep kiest om geen voorwerpen meer in te brengen. Wat natuurlijk ook weer een prachtig evaluatiemoment is.

Evaluatie van de communicatie

Deze werkvorm vraagt om directe interventies. Achteraf evalueren is echt te laat.

Stel vragen als:

“Zijn jullie nu naar elkaar aan het luisteren?”

“Waarom ging dit nu verkeerd?” – wanneer de opdracht mislukt

“Wat maakt dat het zo goed gaat?” – wanneer de opdracht goed gaat

“Hoe lang hebben jullie overlegd over deze oplossing?” – als ze direct beginnen

“Hoeveel tijd hebben jullie nog nodig om te overleggen?”- bij eindeloze discussie over de beste manier.

Neem echt de tijd om na de oefening te reflecteren- de ervaring leert dat er behoorlijk wat naar buiten kan komen met deze ogenschijnlijk zo gemakkelijke oefening.

Uitbreiding

Voor gevorderde teams is het interessant om te zien wat er gebeurt, als het proces wordt verstoord. Hiervoor breng ik een BOK in. De Bok volgt dezelfde routine, maar de andere kant op. In dezelfde tijd als het andere voorwerp wordt gegooid.

Wat gebeurt er nu in het team? Hoe ga je om met verstoringen? Waar staat de bok voor in dit team?

 

Welke werkvorm zet jij graag in om teams te confronteren met hun onderlinge communicatie? Deel het onder deze blog in de comments, zodat we van elkaar kunnen leren. Als bedankje stuur ik je een audio, waarin een variant op deze werkvorm wordt beschreven: Toss A Name. 

 

>