Rafa Rafa

Dit is een spel dat met een grote groep mensen, collega’s, gespeeld kan worden en zal grote inzichten geven in hoe cultuur werkt en hoe lastig het kan zijn om als nieuweling een plekje te vinden binnen een bestaande cultuur.

Deze activiteit bevordert:

  • teambuilding
  • samenwerken
  • acceptatie
  • afspraken maken
  • grenzen aangeven
  • en wie weet nog veel meer

Hieronder de instructie:

Tijd: 60 – 90 min
Deelnemers: 10 tot 40
Binnen en Buiten
Actief

Benodigd materiaal
diverse materialen die deelnemers zelf uitzoeken

Beginopstelling
De deelnemers zijn verdeeld in 2 groepen. Beide groepen krijgen een separate instructie. Dus zorg dat er ruimtes dusdanig van elkaar gescheiden zijn dat ze elkaar niet kunnen horen of zien.

Kader
Rafa Rafa gaat over gewoontes, gevoelens en reacties in de verschillende bestaande culturen.

Spelverloop
De deelnemers zijn verdeeld over twee groepen. Elke groep krijgt de opdracht in een nieuwe en andere manier van leven. De ene groep heet de Alpha Cultuur, de andere groep de Beta Cultuur.

De mensen in de Alpha cultuur zijn leuk liefdevolle, bijgelovig en eren hun ouders. Mensen in de Beta Cultuur werken hard, zakelijk, en zijn niet graag dicht bij elkaar.

Elke cultuur krijgt 10 minuten de tijd om allerlei rituelen te verzinnen die passen bij de cultuur zoals hierboven beschreven; hier doet u een beroep op de creativiteit van de deelnemers. Hierin kunnen allerlei gebaren en grappige geluiden verzonnen worden.

Zodra de leden van elke groep de regels hebben geleerd van hun nieuwe cultuur, worden waarnemers uitgewisseld. Waarnemers “reizen” naar de andere cultuur en proberen over de andere cultuur te leren door te luisteren en kijken.

M.a.w.; de waarnemers gaan de andere cultuur binnen en proberen de rituelen van de ander te begrijpen.

Differentiatie
Door de mate van sturing aan de gewoonten kun je differentiëren.  Je kunt bijvoorbeeld bepalen dat de ene cultuur dierengeluiden maakt en de ander alleen gebaren.

Evaluatie
De belangstelling en betrokkenheid bereikt een hoogtepunt in de discussie na de simulatie in plaats van tijdens de simulatie zelf. Tijdens de discussie worden de geheimen van elk van de culturen ontrafeld en de deelnemers vergelijken elkaars cultuur.
Als ze praten over dit spel, gaan ze begrijpen dat er redenen zitten achter het gedrag dat ze waar hebben genomen. Met deze realisatie kunnen zij hun houding veranderen van ‘vijandigheid’ naar ‘begrijpen’.
De discussie gaat daarna van de gesimuleerde ervaring naar de situatie op het werk.

Je kunt je voorstellen dat er hele heftige discussies kunnen ontstaan en dat de impact groot is.

Veiligheidscheck
niet nodig.

Aandachtspunt
Deze activiteit werkt beter met 2 instructeurs.

>