Structuur, structuur, structuur!

Werk je in een klas?

Het loslaten van structuur in je klas of groep kan de nodige roering veroorzaken, niet in de laatste plaats bij jezelf!

Ik (Maaike) hoor vaak van leerkrachten dat ze daar al stoppen met nadenken over werkvormen, een werkvorm vraagt vaak een andere setting, iets doen (wat nou juist het leuke is van met een werkvorm werken vind ik persoonlijk) en dus… weg structuur!

Het grappige is dat juist het loslaten van je dagelijkse routine, je structuur, je gewoonte, al een kleine werkvorm op zich kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat je alle tafels en stoelen aan de kant wilt hebben.

Hoe maak je er een leerzame activiteit van?

Je kan dan bijvoorbeeld de klas dit zelf laten doen met behulp van 3 leiders, je mag alleen maar wat doen als een leider dat zegt. Hoe ging dat? Was er duidelijkheid over wat er moest gebeuren? Werd dat ook gedaan? Hadden de leiders onderling overleg?

Op de basisscholen die met verschillende kleuren tafels werken kan je met die kleuren als “groepen” iets doen, zoals hierboven zonder aangewezen leider maar a la zelfsturende teams.

Denk er maar eens over na, er zijn zoveel verschillende manieren te bedenken en doordat je zó begint is je groep of klas meteen AAN. Zo noemen we dat vaak in trainingsland. Ze zitten erin, ze zijn zich niet zó bewust van het feit dat de structuur veranderd, ze zijn bezig. Uitgedaagd en actief.
En daardoor ook in staat om hele andere dingen te leren, waar ze goed in zijn als groep of als individu, wat wel en wat niet werkt met samenwerken.

En daarna, ga daarna lekker aan de slag met je werkvorm!

Wil je meer weten over de achtergrond van de verschillende werkvormen in de klas?

Wanneer zet je welke in, wat bereik je ermee, HOE bereik je het meeste effect door welke vragen te stellen?

Kom dan naar de workshop 101 werkvormen in de Klas! Een hele dag vol met inzichten en handvatten om met je klas aan de slag te gaan met werkvormen.

Leave A Response

* Denotes Required Field