Werkvormen en Energizers boeken Top 10

De boeken in deze lijst beveel ik van harte aan. De positie in de top 10 hebben deze boeken verdiend op basis van de mate waarop ze bruikbaar zijn voor lezers van deze website, 101werkvormen.nl. Vandaar dat "De 101werkvormen Formule" ook in de top 10 staat ;).

shadow-ornament

# 1. Silver Bullets

Dit boek heb ik in 2010 aangeschaft omdat het dé guide to adventure games is. Helaas is het boek alleen in het engels te verkrijgen en kun je het momenteel niet op bol.com vinden.

Meer informatie +

Karl Rohnke is zo'n beetje de Godfather van adventure based learning en veel van de 'games' zijn echt leuk, voor jong en oud.

Silver Bullets is een handleiding voor probleemoplossers, adventure games en vertrouwensactiviteiten. De activiteiten van dit boek zijn allemaal effectief gebruikt door een verscheidenheid aan leraren, counselors, therapeuten, kampleiding en kerkleiders. Ze wilden allemaal een effectieve, boeiende manier om mensen samen te brengen om vertrouwen op te bouwen en de kunstmatige barrières tussen individuen en groepen individuen te doorbreken.

Bestellen bij Amazon
shadow-ornament

#2. Het Groot Werkvormenboek 2

In 2018 is deel 2 verschenen en ik schat in dat alle mensen die deel 1 hebben ook dit boek zullen aanschaffen!

Het Groot Werkvormenboek 2 bevat maar liefst 120 nieuwe werkvormen voor actieve bijeenkomsten met resultaat. Met tips, trucs en valkuilen voor kennismaken, discussiëren, zelfreflectie, brainstormen, visievorming en meer.
Het Groot Werkvormenboek heeft vele trainers, leidinggevenden, coaches en professionals geïnspireerd om werkvormen te gebruiken.

Meer informatie +

Dit tweede boek biedt nieuwe inspiratie voor werkvormen in de populairste thema's en voor nieuw toegevoegde thema's, zoals resultaatgericht werken, zelfreflectie, openheid en kwetsbaarheid, positiviteit, vitaliteit, verantwoordelijkheid, van buiten naar binnen denken, leren van de expert, digitaal overleg, visievorming en teamontwikkeling. Bijzonder in dit tweede boek is de speciale aandacht voor het kiezen van werkvormen en het bouwen van een programma voor een lesdag, vergadering of evenement.

Bestellen bij bol.com
shadow-ornament

#3. Warming Ups en Energizers

Ook dit is een populair werkvormenboek uit 2010. Dit boek bevat een uitgebreide reeks korte praktische oefeningen. Zij dienen om (groeps)bijeenkomsten op gang te brengen of fungeren als katalysator voor trainingen. Drama en theater zijn hiervoor belangrijke bronnen. Een deel van de oefeningen is gericht op onderwerpen die het groepsproces willen bevorderen zoals kennismaken, vertrouwen kweken of creativiteit stimuleren. Een ander deel heeft specifieke thema's als onderwerp zoals leiderschap, conflicthantering of teambuilding.

Meer informatie +

In dit boek vind je antwoorden op vragen als:

 • Hoe win je het vertrouwen van een groep cursisten?
 • Hoe creëer je een sfeer waarin volop ruimte is voor creativiteit of persoonlijke onthullingen?
 • Hoe houd je de aandacht van een groot publiek vast?

In Warming-ups & energizers staat een uitgebreide reeks korte oefeningen die een training, werkoverleg of congres goed op gang kunnen brengen. Voor iedereen die op zoek is naar inspirerende en activerende momenten tijdens een bijeenkomst.Aan de oefeningen gaat een korte handleiding voor begeleiders van groepen vooraf. Het boek is geschreven voor trainers, docenten, (team)managers en organisatoren. De auteur is trainer/adviseur, acteur en presentator. De oefeningen belichten een gebied dat aan (groeps)bijeenkomsten vooraf gaat. Dat is winst omdat dit gebied veelal veronachtzaamd wordt. Hierdoor kunnen die bijeenkomsten effectiever verlopen. De beschrijvingen van de oefeningen zijn tamelijk summier en lijken gemakkelijk uitvoerbaar. Aan begeleiders hadden wat meer inzichten en benodigde vaardigheden geboden kunnen worden.

Bestellen bij bol.com
shadow-ornament

#4. Spelletjes van 3 minuten om kinderen te motiveren

Dit boek is een vervolg op het in 2009 verschenen deel 1 en kent veel leuke spelletjes die je met de kids in de klas kunt doen op het moment dat de motivatie inzakt. Het zijn eenvoudige activiteiten die je met weinig materiaal kunt doen. De spelletjes zijn verdeeld in rubrieken: op de stoel, bewegingsspelletjes, leren communiceren, spelletjes langer dan drie minuten en digitale spelletjes.

Meer informatie +

Deze nieuwe bundel bevat korte motivatiespelletjes om leerlingen te boeien, hen weer terug bij de les te halen en om de schooldag een stuk leuker te maken. Ze helpen bij het oplossen van negatieve situaties, bevorderen leerling-participatie en zorgen voor plezier in het leren.
Er zijn talloze momenten tijdens een les dat de aandacht van de leerlingen wegzakt. Beter dan vermaningen of straf werkt dan het inzetten van een van deze spelletjes: ook midden in de les!
Het resultaat lijkt soms op magie: onmiddellijk na het spelsignaal is de concentratie van de kinderen weer op de docent gericht, het spel trekt alle aandacht, en na de korte onderbreking hebben de leerlingen minder moeite om bij de les te blijven.

Naast de bestaande categorieën uit het eerste boek bevat deze bundel een nieuwe categorie: Spelletjes van vandaag en morgen. Hierbij wordt voor het eerst digitale communicatieapparatuur met internet gebruikt, zoals computers, tablets, iPads, smart phones, notebooks e.d.

Honderd spelletjes worden behandeld die een leerkracht in het basisonderwijs kan gebruiken in zijn klas op het moment dat de motivatie van de leerlingen wegzakt. De spelletjes zijn verdeeld in rubrieken: op de stoel, bewegingsspelletjes, leren communiceren, spelletjes langer dan drie minuten en digitale spelletjes. Bij ieder spelletje wordt een leeftijdsgroep, het doel, vakgebied en de groepsvorm vermeld. Daarna volgt een stap-voor-stap aanwijzing en tips voor een korte of een lange uitbreidingsactiviteit. Het geheel ziet er overzichtelijk uit, met hier en daar een zwart-wittekening. Doel is de concentratie weer op peil te brengen. De uitvoering is niet moeilijk en kan aan of naast de tafeltjes van de kinderen worden gedaan. Het spel zal een bijna magische werking hebben op kinderen van 6 tot 12 jaar.

Bestellen bij bol.com
shadow-ornament

#5. Activerende en passende werkvormen

Dit boek is heb ik in de top 10 opgenomen omdat het gericht is op meer variatie en motivatie in de les, speciaal voor het onderwijs dus.

Leerlingen activeren en motiveren is belangrijk om ze te helpen in hun leerproces en dit boek geeft handvatten hoe je dit kunt doen als leerkracht/docent.

Meer informatie +

In dit boek worden de volgende onderwerpen behandeld:

In hoofdstuk 1 ‘Waarom activeren’ komt het waarom van het inzetten van activerende
en passende werkvormen aan bod en wordt de theoretische basis van het werken met
deze werkvormen geschetst.

In hoofdstuk 2 ‘Praktisch aan de slag’ wordt verder uitgewerkt hoe u bij een lesvoorbereiding te werk kunt gaan en hoe daarin de keuze van werkvormen een centrale
plaats inneemt.

In hoofdstuk 3 ‘Werkvormen kiezen vanuit doelstellingen en lesvoorbereiding’
komt de keuze voor een bepaalde werkvorm vanuit doelstellingen aan bod. Ook de
consequenties voor de les worden hier toegelicht.

In hoofdstuk 4 ‘Belemmeringen en kansen’ worden enkele cases (belemmeringen)
beschreven en welke oplossingen hier mogelijk zijn (kansen).

In hoofdstuk 5 ‘Werkvormenbeschrijving’ wordt volgens een vast stramien een groot
aantal werkvormen besproken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Basis en
Extra. Onder ‘basiswerkvormen’ verstaan we werkvormen die weinig organisatie nodig
hebben en al snel ingezet kunnen worden. Onder ‘extra’ verstaan we werkvormen die
ingezet kunnen worden om meer variatie te kunnen brengen bij bepaalde specifieke
doelen of leeractiviteiten.

In hoofdstuk 6 ‘Digitale werkvormen en didactiek’ komt digitale didactiek aan de
orde en wordt een beschrijving gegeven van waar digitale werkvormen te vinden zijn.
Dit in verband met de snelle ontwikkeling die deze werkvormen doormaken.

In hoofdstuk 7 ‘Instrumenten voor borging en implementatie’ worden aanpakken,
formulieren en instrumenten beschreven die binnen de schoolontwikkeling tot borging
en implementatie van activerende en motiverende passende werkvormen ingezet
kunnen worden.

Bestellen bij bol.com
shadow-ornament

#6. Het didactische werkvormenboek

Het Didactische Werkvormenboek is geschreven voor leerkrachten en docenten en bevat 376 pagina's en bijna 250 didactisch onderbouwde werkvormen!

Het boek geeft ook een theoretische onderbouwing voor het kiezen van de juiste werkvorm en dat mis je nog wel eens in werkvormenboeken.

Meer informatie +

In deze elfde herziene editie van Het didactische werkvormenboek besteden de auteurs de nodige aandacht aan de inzet van nieuwe media als werkvorm of als hulpmiddel bij werkvormen. Ook is het hoofdstuk over activerende didactiek uitgebreid. De toenemende verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leerproces, heeft namelijk ook gevolgen voor de keuze van de juiste werkvormen door de docent.

Verouderde werkvormen zijn vervangen door nieuwe werkvormen en een aantal werkvormen is geactualiseerd.

Het didactische werkvormenboek biedt (toekomstige) docenten een schat aan mogelijkheden om effectief les te kunnen geven aan hun leerlingen.

Piet Hoogeveen studeerde na de opleiding tot docent basisonderwijs onderwijskunde aan de universiteit van Groningen. Hij is sinds 1977 als docent onderwijskunde verbonden aan de lerarenopleiding van Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) te Nijmegen.

Bestellen bij bol.com
shadow-ornament

#7. Energize II

Energize II is geschreven voor iedereen die met groepen werkt, jong of oud. Het boek biedt ruim honderd leuke en leerzame energizers voor kinderen vanaf 4 jaar en het hoort bij Leefstijl, een educatief programma voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden.

Meer informatie +

Een boek met meer dan honderd 'energizers', oefeningen voor groepen. Het boek begint met een uitleg waarin staat hoe je de juiste oefening kunt kiezen, waar je op moet letten tijdens de uitvoering en hoe je de oefening kunt evalueren.

De 'energizers' zijn in hoofdstukken ingedeeld; onderwerpen zijn onder meer:

kennismaken, opwarming voor het rollenspel, samenwerking, communicatie, vertrouwen/contact en evaluatie.

Bij elke oefening worden het aantal deelnemers, de leeftijd en de tijdsinvestering aangegeven.

Het boek is rijk geïllustreerd met zwart-wittekeningen en bij diverse oefeningen zijn werkbladen afgebeeld.

Het boek is geschikt voor docenten en andere professionals die groepen begeleiden.

Sommige oefeningen zijn alleen voor kinderen geschikt; andere oefeningen zijn voor alle leeftijdsgroepen. Het boek is tot stand gekomen nadat trainers over de hele wereld hun 'energizers' hebben uitgewisseld.

Bestellen bij bol.com
shadow-ornament

#8. Het Groot Coachboek

Het groot coachboek is zeker ook een mooie aanvulling op al je andere werkvormenboeken. Het bevat namelijk bruikbare werkvormen en duidelijke voorbeelden uit de praktijk.

Met dit boek kom je meer los van de traditionele gespreksvormen en daarom heb ik dit boek in de werkvormen top 10 opgenomen.

Meer informatie +

Wie als manager, docent of coach niet alleen inzicht wil geven, maar ook een ontwikkeling wil begeleiden, doet meet dan praten en luisteren. Met dit boek kom je los van vaste ideeën, van ingesleten gespreksvormen!

60 werkvormen - 60 opdrachten - 100% inspiratie Met 'Het Groot Coachboek' krijgt het coachtraject een geheel nieuwe dimensie en wordt het al net zo divers als de leerstijlen en leervragen die u als ondernemer, docent of coach kunt tegenkomen.

De auteurs reiken u daartoe 60 pakkende werkvormen en 60 verhelderende opdrachten aan die de coachpraktijk van zowel de onervaren als de ervaren coach naar een hoger plan zullen tillen.

De werkvormen en opdrachten worden bovendien gekoppeld aan het unieke 6V-model. Dit model beschrijft de zes fasen van ontwikkeling waaruit elk coachtraject hoort te staan:

verhelderen - verdiepen - verbinden - verwerven - veranderen - verankeren

'Het Groot Coachboek' is de langverwachte en waardige opvolger voor coaches en managers en docenten in een coachende rol.

Bestellen bij bol.com
shadow-ornament

#9. Het Groot Werkvormenboek 1

Het Groot Werkvormenboek kocht ik al in 2007 en prachtig vormgeven. Het is overzichtelijk en zeer uitgebreid. De werkvormen uit het boek worden door 10duizenden trainers gebruikt.

Meer informatie +

Waarom MOET je dit boek hebben?

Omdat het boek veel mooier is dan “De 101werkvormen Formule” ;)…

Gekkigheid!

Het gaat natuurlijk om de inhoud en wat zo goed is aan dit boek is:

1. Duidelijk overzicht van 12 categorieën van werkvormen te weten

 • Kennismaken
 • Uitwisseling
 • Kennisoverdracht
 • Informeren
 • Discussiëren
 • Beslissen
 • Brainstormen
 • Energizers
 • Planvorming en strategie
 • Evaluatie en reflectie
 • Vaardigheden oefenen
 • Transfer

2. Het boek geeft ook de theoretische onderbouwing van werkvormen; wat is een werkvorm en waarom zou je ze in moeten zetten?

3. De beschrijving van elke werkvorm (19 meer dan 101!) is erg goed:

 • In het kort; een hele korte omschrijving van de werkvorm
 • Opbrengst; duidelijke uitleg over de situaties waar de werkvorm zich voor leent.
 • De aanpak; in duidelijke stappen wordt de werkvorm uitgelegd.
 • Praktijkervaring; professionals, mensen die de werkvormen in de praktijk toegepast hebben delen hun ervaringen.
 • Voorbeeldvragen; welke vragen zou je als begeleider/trainer/leerkracht/facilitator kunnen stellen om het gesprek op gang te krijgen of inzichten helpen creëren.
 • Varianten; bij sommige werkvormen staan één of meer beschrijvingen van varianten op de werkvorm, erg handig om je creativiteit te stimuleren. Je kunt namelijk variëren op varianten.
 • Voor meer diepgang; bij een aantal werkvormen vind je uitleg over hoe je nog meer diepgang kunt creëren bij de betreffende werkvorm. Hierbij kun je denken aan verdiepingsvragen.
 • Tips voor de begeleider; bij sommige werkvormen vind je extra tips voor jou als begeleider; doe dit wel of doe dat niet…
 • Benodigdheden; welke materialen je nodig hebt is duidelijk op een rij gezet.

4. Aan de slag; tips voor het werken met werkvormen

Tot slot is er nog een hoofdstuk do’s and don’ts.

Het boek is vrij groot en heeft een hele mooie en stevige kaft. Als je het boek in je handen hebt snap je waarom het geen €19,95 boek is.

Bestellen bij bol.com
shadow-ornament

#10. De 101werkvormen Formule

De 101werkvormen Formule staat vol met kennismakers, energizers, teambuilding, leiderschaps, reflectie en evaluatie werkvormen. Toch ziet de schrijver Hugo Bakker (ik dus...) het boek niet als een werkvormenboek maar als een uitleg van de methodiek die hij hanteert, de zogenaamde M.E.R.C.I.-methode.

Meer informatie +

Ben jij als trainer, coach, leerkracht of procesbegeleider wel eens gefrustreerd omdat de leerlingen of de deelnemers niet de resultaten behalen die jij voor ogen hebt?
Zou jij meer ENERGIE en meer IMPACT willen hebben waardoor de LEERRESULTATEN omhoog gaan?
Of ben je op zoek naar nieuwe kennismakers, energizers en andere werkvormen?

Dit boek beschrijft de M.E.R.C.I. methode. Dit is een eenvoudig ontwerp dat je kunt toepassen in elke training of les.

M.E.R.C.I. staat voor Motiveren, Ervaren, Reflecteren, Committeren en Implementeren.
Elke stap wordt uitgebreid toegelicht en verrijkt met passende werkvormen die je direct kunt toepassen.

Dit boek zal, als je de methode toepast, de manier waarop training of les gegeven wordt voor altijd veranderen. Leerlingen of deelnemers zullen veel meer plezier en energie ervaren.
In de praktijk krijgt het commitment (het besluit hoe je de lesstof toe gaat passen) en de implementatie veel te weinig aandacht. Door structuur aan te brengen in het leergedrag zullen de leerresultaten exponentieel toenemen.

Over de auteur:
Als leerkracht ervaarde Hugo Bakker al dat de leerlingen veel meer kunnen dan dat ze laten zien. Ook in een zakelijke omgeving zag hij dat deelnemers vaak maar nauwelijks iets toepasten van hetgeen ze geleerd hadden in de training. Hugo besloot om daar verandering in te brengen en een methode te ontwikkelen die zorgt voor meer impact en hogere leerresultaten.

Bestellen bij bol.com
shadow-ornament